Thứ Năm, 7 tháng 10, 2010

Cuộc thi xem em nào chịu được sướng lâu hơn..Bệnh hoạn vãi cả lìn!

Cuộc thi xem em nào chịu được sướng lâu hơn..Bệnh hoạn vãi cả lìn! | hay88.com


Xem video:

Để được làm diễn viên đóng phim khiêu dâm Mỹ, các cô gái đều phải trải qua nhiều vòng xét tuyển, trong đó, quan trọng nhất là khả năng làm tình lâu cộng với tiếng rên phải chuẩn, phải tạo được sự hưng phấn cho bạn tình cũng như người xem. Dưới đây là 1 số hình ảnh và clip ghi lại vòng thi xét tuyển xem em nào chịu được sướng lâu nhất và có tiếng rên hay trong 1 lần tuyển diễn viên khiêu dâm nữ.

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x472px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.xemtiep.com/2010/10/cuoc-thi-xem-em-nao-chiu-uoc-suong-lau.html)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x437px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.xemtiep.com/2010/10/cuoc-thi-xem-em-nao-chiu-uoc-suong-lau.html)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)


This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x438px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)

This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x437px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 551x800px.
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x437px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://vietyo.com)
This image has been resized. Click this bar to view the full image. The original image is sized 700x437px.Ảnh này đã được co lại cho phù hợp. Nhấn vào đây để xem ảnh với cỡ gốc. (http://www.viptin.tk/)


Clip thi xem em nào chịu được sướng lâu nhất:

Nguồn: http://www.xemtiep.com/2010/10/cuoc-thi-xem-em-nao-chiu-uoc-suong-lau.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét